De beschermer van de Hopel

Op zondag 17 september 1944 is het onrustig rond de Hopel. Onderweg naar de zondagsmis in Eijgelshoven stuiten de buurtbewoners op honderden Duitse soldaten. Vanuit Eijgelshoven worden zij richting het front gedreven. Na de mis verschijnen dezelfde troepen weer in tegenovergestelde richting. De Amerikanen komen eraan! Toch heeft het uur van de bevrijding nog niet geslagen. Op 18 september bezetten de Duitsers de omliggende heuvels. Rond 11.30 uur begint een artilleriebarrage die wel tot 17.00 uur duurt. Na het zwijgen van de kanonnen verschijnen de eerste Amerikanen. De Hopel is dankbaar. Ondanks een vijftigtal granaatinslagen is er geen enkel slachtoffer te betreuren en blijkt de schade aan de huizen wonderwel gering.

1 beoordeling

Een nieuw kruis

Op zaterdag 23 september wordt dankbaarheid omgezet in daden. Tegen de avond draagt een aalmoezenier van het Amerikaanse leger een bijzondere openluchtmis op. De dienst vindt plaats bij het stenen kruisbeeld in de bocht van de Hopelerweg. Onder de aanwezigen bevinden zich ook de nodige Amerikaanse soldaten. Het kruisbeeld is opgericht in 1876, door de dertien huisgezinnen die toen in de Hopel woonden. Het moest de mensen en het vee beschermen tegen rampen en ziektes. Tijdens de bange uren voor de bevrijding had het zijn waarde wederom bewezen. Op het eind van de openluchtmis wordt uit volle borst ‘Aan U o Koning der Eeuwen’ gezongen, gevolgd door het Wilhelmus. De collecte heeft maar liefs 96 gulden en 6½ cent opgebracht. Dit bedrag wordt aan het Bisschoppelijk Hulpcomité gegeven, als dank voor het goede werk dat het voor de Hopel verricht. Ook belooft men het oude kruisbeeld te vernieuwen. Het resultaat is het huidige gietijzeren exemplaar. Ondanks een vernieling in 1988, staat het er inmiddels al langer dan zijn stenen voorganger. Hopelijk blijft het de Hopel nog lang beschermen tegen allerlei rampspoed.

Bronnen

Hopel’s bevrijding (1944, 26 september). Limburgsch Dagblad.

Zeldzaam kruisbeeld Oude Hopel vernield (1988, 22 oktober). Limburgs Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf