De Heilig Hart van Jezus

In 1919 begint Nieuwenhagerheide met de bouw van de Heilig Hart van Jezus. De kerk is ontworpen door architect Jos Wielders uit Sittard. Het gebouw is eigenzinnig en modern, in tegenstelling tot de vele neoromaanse en neogotische parochiekerken die in deze periode een plaats aan de horizon veroveren. Karakteristiek zijn de rode pannendaken en het rijke samenspel van siermetselwerk en gepleisterde vlakken op een plint van Kunradersteen. In 1920 is de kerk klaar voor gebruik. De grote klokkentoren is echter niet meer dan een bakstenen stomp. Een ontwerpwijziging heeft de bouw stil gelegd. Pas wanneer de toren in 1923 is voltooid, kan de kerk worden ingewijd. Tot grote tevredenheid van bouwpastoor Kallen en de vele parochianen die tijdens de bouw hand-en-spandiensten hebben verricht. De plechtige inzegening van de drie kerkklokken volgt op 30 maart 1924.

6 beoordelingen

Ieder zijn kerk

De Heilig Hart van Jezus is het resultaat van een dorpsruzie tussen Nieuwenhagerheide en Oud Nieuwenhagen. De onmin ontstaat begin vorige eeuw, wanneer het Sjpaans Kentje een maat te klein wordt. In de 19e eeuw is het dorpskerkje al een paar keer uitgebreid om onderdak aan alle parochianen te kunnen blijven bieden. Iedereen is het erover eens dat er nu een nieuwe kerk moet komen, maar over de locatie lopen de meningen uiteen. De inwoners van zowel Onder-Nieuwenhagen, oftewel Oud Nieuwenhagen, als Boven-Nieuwenhagen, oftewel Nieuwenhagerheide, willen dat de nieuwe kerk in hun midden wordt gebouwd. Ze komen er onderling niet uit en besluiten hun eigen weg te gaan. Beide kernen richten een eigen bouwcomité op. Schuin tegenover het Sjpaans Kentje begint Onder-Nieuwenhagen in 1916 als eerste te bouwen. In Boven-Nieuwenhagen verrijst in datzelfde jaar alvast de pastorie. De rivaliteit luwt in 1917, wanneer het bisdom besluit om Nieuwenhagen in twee parochies op te delen. De opbloeiende mijnindustrie zorgt immers voor een snelle toename van het aantal zielen. Het zullen er op den duur teveel zijn voor één parochie. De stichting van twee nieuwe parochies rechtvaardigt voor beide kernen de bouw van een eigen parochiekerk.

Bronnen

Bosch, J., Dortants, H., Glezer, E., Mulders, H., Rade, H., Theunissen, F., et al. (2001). OCGL Jaarboek 2001. Kerken en gelovigen in Landgraaf. Landgraaf: Heemkundevereniging OCGL.

Eelaart, A.W.A. van den (1983). Nieuwenhagen. Verleden en heden. Eygelshoven: Eijdems.

Nieuwenhagerheide. Klokkenwijding (1924, 27 maart). Limburgsch Dagblad.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf