De Heilige Barbara

Op 16 november 1952 wordt de Heilige Barbara plechtig ingezegend. Eindelijk heeft de Kakert een eigen kerk, gewijd aan de beschermheilige van de mijnwerkers. Een eigentijds gebouw naar ontwerp van architect Joseph Franchamps. De Heilige Barbarakerk is een vroeg voorbeeld uit zijn bijzondere oeuvre, dat meerdere moderne kerken uit de Wederopbouwperiode zal omvatten. Het plan is om rechts naast de kerk een 23 meter hoge klokkentoren met rondboogvormige galmgaten te bouwen. Uiteindelijk blijft het echter bij een bescheiden klokkenstoel bovenop het entreeportaal.

2 beoordelingen

Hoe de Kakert haar kerk krijgt

Na 1900 zorgt de snelle opkomst van de Zuid-Limburgse mijnindustrie voor een explosieve bevolkingstoename. De mijndirecties bouwen compleet nieuwe wijken om hun arbeiders te kunnen huisvesten. Zo ook in de Kakert. Hierdoor verandert het gehucht rondom de eeuwenoude hoeve Kakertshof in een bedrijvig mijnwerkersdorp met voorzieningen. Met zoveel nieuwe zielen hoort daar natuurlijk ook een religieuze voorziening bij. Bovendien is de afstand naar de Heilige Petrus en Pauluskerk relatief groot. Daarom besluit pastoor P.J. Schatten van Schaesberg in 1929 de zielenzorg van de Kakert onder te brengen bij zijn kapelaan M. Poels. Poels sticht een noodkapel in de Kakertshof. In 1935 benoemt de bisschop hem tot rector. Hij moet de Kakert omvormen tot een rectoraat met een eigen kerk. Maar voorlopig blijft het bij een noodkerk in een café met danszaal aan de Moltweg. Jaren van crisis, oorlog en naoorlogse schaarste werken niet mee. Poels wordt opgevolgd door rector Meijs die in 1950 weer plaats maakt voor rector Sangers. In 1952 is het dan eindelijk zo ver. Op een perceel aan de Moltweg worden de fundamenten voor de kerk gelegd. Poels is niet vergeten. Op 27 april 1952 mag de oud-rector, inmiddels deken van Wijk-Maastricht, ceremonieel de eerste steen leggen.

Bekijk in de fotogalerij ook het interieur van de Heilige Barbara:

Bronnen

Bosch, J., Dortants, H., Glezer, E., Mulders, H., Rade, H., Theunissen, F., et al. (2001). OCGL Jaarboek 2001. Kerken en gelovigen in Landgraaf. Landgraaf: Heemkundevereniging OCGL.

Eerste steenlegging van kerk rectoraat Kakert. Plechtigheid verricht door deken Poels (1952, 28 april). Limburgsch Dagblad.

Rectoraat Kakert-Schaesberg krijgt fraaie nieuwe kerk (1952, 10 januari). Limburgsch Dagblad.

Wiertz, F.J.M. (1975). Geloven in Schaesberg. Een beknopt overzicht van de geschiedenis van Schaesberg en vooral van zijn kerkgemeenschap, 1700-1975. Kerkrade: eigen beheer.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf