De Strijthagermolen

De Strijthagermolen heeft eeuwenlang graan gemalen op de waterkracht van de Strijthagerbeek. De vroegste vermelding van de molen dateert al uit 1630. Het oudste deel van het complex is het molenhuis met zijn hoge zadeldak. De twee verdiepingen tellende molenaarswoning is later aangebouwd. Tot 1950 is de molen dagelijks in bedrijf. Als buiten het water tegen het schoepenrad klettert, zet de molenaar een hendel om waarmee het molenwerk tot leven komt. Vrolijk ratelende tandwielen brengen de waterkracht over op de maalstenen die de graankorrels tot meel verpulveren. Verzakkingen, veroorzaakt door ondergrondse mijnbouw, maken het malen op den duur onmogelijk. In 1989 is het de molen ingrijpend gerestaureerd.

4 beoordelingen

Een pachtmolen

De geschiedenis van de Strijthagermolen is nauw verweven met die van het nabijgelegen kasteel. Van oudsher behoorde de molen tot het bezit van de heren van Strijthagen. Zij verpachtten de molen aan een molenaar die zich daarmee verplichtte om hen meel en andere goederen te leveren. Zo moest molenaar Joannes Halle volgens een pachtovereenkomst uit 1737 jaarlijks tien malder rogge, een vet varken, zes pond suiker, honderd eieren en twee paar jonge hanen aan de kasteelheer afstaan. Daarnaast betaalde hij een pachtsom van twintig pattacons en moest bij de molen in goede staat houden. De laatste molenaar was Pieter Jan Jozef Spijkers. Hij was vanaf 1924 werkzaam op de molen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maalde hij clandestien om mensen links en rechts aan een extra brood te kunnen helpen.

Het erf van de Strijthagermolen in 1962. Op de achtergrond ligt Kasteel Strijthagen (foto: G.Th. Delemarre, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 82.804)
Het erf van de Strijthagermolen in 1962. Op de achtergrond ligt Kasteel Strijthagen (foto: G.Th. Delemarre, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 82.804)

Bronnen

De Strijthagermolen (1999). OCGL Bulletin, 15(3), p.45-46.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf