De watertoren

In 1922 start de bouw van de watertoren op het plateau bij Rimburg. Het specialistische werk wordt uitgevoerd door de Bredase firma Stulemeijer, gespecialiseerd in gewapend beton. Opdrachtgever is mijnexploitant Laura & Vereeniging. In het Wormdal verrijst tegelijkertijd een waterpompstation. In september 1944 krijgt de watertoren een aantal treffers tijdens beschietingen tussen de Amerikanen en de Duitsers die zich achter de Worm verschansen. Na de bevrijding moet een aantal geveldelen opnieuw worden opgemetseld. Deze reparaties zijn nog steeds zichtbaar. Sinds 2012 beschikt de fraai gerestaureerde watertoren over twee bijzondere uitkijkplatforms die een adembenemend uitzicht op de regio bieden. Op de voormalige reinwaterkelder is een brasserie gebouwd.

3 beoordelingen

Waterdruk

De opkomst van de mijnindustrie brengt veel moderne voorzieningen met zich mee. Op termijn produceren de mijnen voldoende water en elektriciteit om ook aan hun omgeving te kunnen leveren. In Ubach over Worms is vooral water hard nodig. Het diepe grondwaterpeil zorgt voor lange rijen bij de gemeenteputten. Mensen halen hun water zelfs uit de Worm of bij de mijnen in Eijgelshoven en Schaesberg. Er worden plannen gemaakt om de gemeente aan te sluiten op de waterleiding van Nieuwenhagen, gevoed door de Oranje-Nassau II te Schaesberg. Maar dan wordt in 1921 een nieuwe waterbron ten zuiden van Rimburg aangeboord. Het water spuit met grote kracht uit de bodem en blijkt geschikt voor de drinkwatervoorziening. Laura & Vereeniging laat de watertoren en het waterpompstation bouwen. In 1923 worden ze beide in gebruik genomen. De komende decennia zijn ze cruciaal voor de drinkwatervoorziening van Ubach over Worms. Vóór het waterpompstation ligt een bassin met fontein om het opwellende grondwater te luchten. De in het water aanwezige ijzerdeeltjes kunnen dan oxideren en neerslaan. Daarna wordt het water naar de watertoren gepompt. Het grote opslagvat zit helemaal bovenin de toren. Door de zwaartekracht zorgt de verzamelde watermassa voor de noodzakelijke druk op het waterleidingnetwerk. Later worden krachtige pompen ontwikkeld om de waterdruk te reguleren. Hierdoor worden watertorens overbodig. De watertoren bij Rimburg wordt in 1991 uit dienst genomen. Vervolgens staat hij jarenlang verlaten in de bosrand, wachtend op een herbestemming.

Bronnen

Ubach over Worms. Pompstation (1923, 28 juli). Limburgsch Dagblad.

Ubach over Worms. Watertoren (1922, 9 september). Limburgsch Dagblad.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2001). Monumentnummer: 521662 Watertoren Rimburg Watertorenpad 1 6374 LG te Landgraaf.

Uit de Mijnstreek (1921, 20 augustus). De Tijd.

Waterbron (1921, 31 augustus). De Tijd.

Watertoren in Rimburg (1991, 31 oktober). Limburgs Dagblad.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf