d'r Ling

‘d’r Ling’ is een reus van een lindeboom aan de oude driesprong tussen Broekhuizen en Rimburg. In zijn jongere jaren doet hij dienst als grensmarkering. Tot de Franse bezetting van 1794 hoort Broekhuizen namelijk bij het Overworms Kwartier van Ubach en is Rimburg een zelfstandige heerlijkheid. Na de Franse Tijd valt Broekhuizen onder de gemeente Ubach over Worms en wordt het Nederlandse restant van de heerlijkheid Rimburg een zelfstandige gemeente. De gemeentegrens verdwijnt in 1887, wanneer Ubach over Worms en Rimburg fuseren. Al in de vroege 19e eeuw staat er een houten kruis onder d’r Ling. In 1908 wordt het vervangen door het hardstenen exemplaar dat nu aan de overkant staat. Volgens een oude volkslegende klinkt rond middernacht de ‘Koepperschlaag’ bij d’r Ling. Een angstaanjagende, koperachtige slag die weinig goeds kan voorspellen…

5 beoordelingen

Punkkapsel

Oorspronkelijk heeft d’r Ling zeven knotten, waarvan de dicht bebladerde takkenkronen ’s zomers een diepe schaduw over de driesprong werpen. Helaas moet er in 1974 en 1982 stevig gesnoeid worden. De oude reus wordt geplaagd door een vermolmde stam, zieke plekken en beklemde wortels. Uiteindelijk blijven slechts drie verticale knotten over. ‘De kruin van de Rimburgse linde heeft momenteel veel weg van een modern ‘‘punk’’-kapsel’, schrijft het Limburgs Dagblad in 1982. Wonderbaarlijk genoeg herstelt de volgens velen ten dode opgeschreven lindeboom zich snel. Het klein houden van de knotten blijft noodzakelijk om te voorkomen dat de zwakke stam bij storm overbelast raakt en over breekt. 

Bronnen

Goossens, H.M.H. (1981). Ubach over Worms. Van Overworms kwartier tot Gemeente Landgraaf. Ubach over Worms: Gemeente Ubach over Worms.

Rimburgse linde ‘geknipt’ (1982, 3 februari). Limburgs Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg.

Wandelen met de krant. Een ommetje in Rimburg (1991, 3 augustus). Limburgs Dagblad.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf