Gemeentehuis Ubach over Worms

In het voorjaar 1931 verrijst het nieuwe gemeentehuis van Ubach over Worms op een perceel schuin tegenover de kerk. Het is een modern, vrijstaand gebouw naar ontwerp van Jan Beersma, de bedrijfsingenieur van mijnexploitant Laura & Vereeniging. Het gemeentehuis heeft een vierkante plattegrond en is opgetrokken uit baksteen, op een hoge plint van Kunradersteen. Boven de hoofdingang zweeft een breed balkon, geflankeerd door de wapens van het Rijk en de Provincie Limburg. Ze zijn gemaakt door de Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos. In juni 1931 staat de markante dakruiter bovenop het tentdak. Beersma heeft ook het interieur inclusief meubilair ontworpen. Met name de raadzaal oogst veel lof in de kranten. Rondom het gemeentehuis wordt een parkje aangelegd, naar ontwerp van landschapsarchitect Louis Copijn.

4 beoordelingen

De nieuwe locatie

Tot 1931 ligt het gemeentehuis van Ubach over Worms in het hart van Waubach. Het is de oude pastorie die het kerkbestuur in 1911 aan de gemeente verkocht. Tegen een gunstige prijs, als tegenprestatie voor een bijdrage aan de nieuwe pastorie. Het gemeentehuis is al gauw te klein voor de snel groeiende mijngemeente. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om de openbare diensten en het ambtelijk apparaat te huisvesten. Bovendien is de ligging tussen een boerderij en een café met danszaal niet bepaald gunstig. Er gaan stemmen op voor nieuwbouw, waarbij het perceel aan de Kerkstraat al gauw in beeld komt. Toch zijn er mensen die een nieuw gemeentehuis liever ter plekke zien verrijzen. Daarvoor gaat zelfs een petitie door het dorp. Het leidt tot ingezonden stukken in de krant. Een schrijver die zich ‘Scrutator’ noemt, bepleit dat het perceel aan de Kerkstraat centraler ligt ten opzichte van de Groenstraat, Waubach, Rimburg, het Spaans Kentje en Lauradorp. Een gemeentehuis is er alle inwoners. Wie voor nieuwbouw in Waubach is, zou puur aan het eigenbelang denken. Bovendien is bouwen aan de Kerkstraat goedkoper. Een schrijver onder de schuilnaam ‘Rechtvaardigheid’ wijst daarentegen op de centrumfunctie van Waubach met al haar voorzieningen. Nieuwbouw aan de Kerkstraat zou slechts het belang van de plaatselijke perceeleigenaren dienen. Bovendien is ‘Scrutator’ in zijn pleidooi vergeten dat er nog een noordwestelijke windrichting windstreek bestaat. Daarmee doelt ‘Rechtvaardigheid’ op Abdissenbosch. Tellen haar inwoners soms niet mee omdat ze minder kapitaalkrachtig zijn? De discussie eindigt wanneer de raad begin 1930 toch voor een verbouwing en uitbreiding van het bestaande gemeentehuis kiest. Na het bekijken van de inschrijvingen op de aanbesteding, valt de keuze echter alsnog op nieuwbouw aan de Kerkstraat.

Bronnen

Born, S., Dortants, H., Mulders, H. & Schiffelers, J. (2012). Monumenten te kijk gezet. OCGL serie Kijk op Landgraaf 7. Landgraaf: Huisdrukkerij gemeente Landgraaf.

Een nieuw raadhuis (1932, 27 februari). Nieuwe Tilburgsche Courant.

Goossens, H.M.H. (1981). Ubach over Worms. Van Overworms kwartier tot Gemeente Landgraaf. Ubach over Worms: Drukkerij Groenevelt.

Het nieuwe raadhuis te Ubach over Worms (1931, 24 augustus). Limburgsch Dagblad.

Het nieuwe raadhuis van Ubach over Worms (1931, 19 december). De Limburger.

‘Rechtvaardigheid’ (1929, 30 december). Ingezonden. Ubach over Worms, 27 december 1929. De Limburger.

‘Scrutator’ (1929, 24 december). Ingezonden. Ubach over Worms, 23 dec. 1929. Limburgsch Dagblad.

‘Scrutator’ (1929, 31 december). Ingezonden. Ubach over Worms, 29 december. Limburgsch Dagblad.

Ubach over Worms. Bouw nieuw raadhuis (1931, 4 juni). Limburgsch Dagblad.

Ubach over Worms. Het raadhuis blijft op de oude plaats (1930, 23 januari). Limburgsch Dagblad.

Ubach over Worms. Nieuw gemeentehuis (1930, 31 mei). Limburgsch Dagblad.

Ubach over Worms. Parkaanleg Raadhuis (1932, 19 februari). Limburgsch Dagblad.

Waubach. Het nieuwe gemeentehuis (1931, 19 december). Limburger Koerier.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf