Het Barbarabeeld van Nieuwenhagen

In 1955 is het feest in Nieuwenhagen. De plaatselijke afdelingen van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB) en de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) vieren hun vijftigjarig bestaan. Ter ere van dit gouden jubileum krijgt Nieuwenhagen een Barbarabeeld. Heel toepasselijk, want de Heilige Barbara is de beschermheilige van de mijnwerkers. Het beeld wordt gemaakt door kunstenaar Walter van Hoorn uit Terwinselen en gebakken in Atelier St. Joris te Beesel. Oorspronkelijk staat het Barbarabeeld in het gazon aan de Irenestraat, omgeven door de portiekflats van de naoorlogse buurt Heiveld. Later verhuist het naar het plantsoen bij de kerk aan de Rötscherweg.

3 beoordelingen

Een machtige vrouwe

Op zondag 4 december 1955, Sint-Barbaradag, is het zo ver. Al om 6.00 uur ’s morgens wordt door klaroenenkorps Prins Bernhard een reveille geblazen. Drie uur later begint in de Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen een plechtige hoogmis, waarbij hoofdaalmoezenier Roncken de feestpredicatie houdt. Tijdens de mis dienen in werkkleding gehulde mijnwerkers als misdienaars. Bij het Barbarabeeld in de kerk betrekken jonge, aankomende mijnwerkers van de Ondergrondse Vakschool een erewacht. Na de mis trekt het gezelschap in een feeststoet met schutterij Wilhelmina en fanfare St. Caecilia naar de Irenestraat. Het Barbarabeeld wordt onthuld en ingezegend door monseigneur Hanssen. Met moderne, bruin geglazuurde beeld toont een ranke Barbara met een martelaarspalmtak in haar rechterhand. De kasteeltoren, het tweede symbool dat haar beeltenis kenmerkt, is niet in het beeld zelf verwerkt, maar als achtergrond tegen het voetstuk gemetseld. In de huidige situatie is de kasteeltoren verdwenen. Na de inzegening neemt burgemeester Custers het beeld in ontvangst namens de gemeente Nieuwenhagen. Daarna volgt een toespraak van Frans Dohmen, de voorzitter van de jubilerende mijnwerkersbond. Hij noemt de beschermheilige ‘een vrouwe, die machtiger is dan welke menselijke veiligheidsmaatregel ook’.

Bronnen

Bijzonder feest te Nieuwenhagen. Mgr dr Hanssen zegent Sint Barbarabeeld in (1955, 18 november). Limburgsch Dagblad.

Onthulling Barbarabeeld te Nieuwenhagen (1955, 5 december). Limburgsch Dagblad.

St.-Barbarabeeld te Nieuwenhagen onthuld (1955, 5 december). De Tijd.

Te Nieuwenhagen is Zondag door Mgr dr Hanssen een fraai Barbara-monument onthuld (1955, 5 december). Limburgsch Dagblad.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf