Het Barbarabeeld van Waubach

In 1958 is het feest in Waubach. De plaatselijke afdeling van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKBM) viert zijn vijftigjarig bestaan. Het hoogtepunt van de festiviteiten is de onthulling van een Barbarabeeld in het plantsoen aan de Burgemeester Beckersstraat. De Heilige Barbara is de beschermheilige van de mijnwerkers. Het twee meter hoge beeld is uit Franse zandsteen gekapt door de Limburgse kunstenaar Gène Eggen. Het voetstuk is opgetrokken uit kolenzandsteen. Jarenlang is het Barbarabeeld middelpunt van de plaatselijke Sint Barbaraviering op 4 december en een rustpunt tijdens de grote jaarlijkse sacramentsprocessie.

1 beoordeling

Een feestelijke dag

Het is zondag 28 september 1958. In de Heilige Jozef begint om 10.15 uur een plechtige hoogmis voor zowel de levende als overleden leden van NKMB-afdeling Waubach. Na de mis volgt een feestvergadering in het parochiehuis, waarbij bondsvoorzitter Frans Dohmen een toespraak houdt en jubilerende leden worden gehuldigd. Daarna raakt de Kerkstraat gevuld met een feeststoet waaraan alle plaatselijke verenigingen deelnemen. Op het plein voor de kerk neemt een vertegenwoordiging van de kerk en het gemeentebestuur een defilé af. Eén van de kerkelijke vertegenwoordigers is monseigneur Kramer, de missiebisschop die na de revolutie van Mao Zedong uit China werd verbannen. Links en rechts van de hoogwaardigheidsbekleders staan mijnwerkersleerlingen van de Ondergrondse Vakschool met brandende mijnlampen in de houding. Om 17.00 uur wordt het Barbarabeeld onthuld en ingezegend. Daarna draagt monseigneur Kramer een pontificaal lof op en houdt monseigneur Roncken een feestpredicatie. Ten slotte draagt de NKMB het beeld over aan de gemeente Ubach over Worms.

Bronnen

Goossens, H.M.H. (1981). Ubach over Worms. Van Overworms kwartier tot Gemeente Landgraaf. Ubach over Worms: Drukkerij Groenevelt.

NKMB te Ubach over Worms in het goud. Barbarabeeld wordt onthuld (1958, 24 september). Limburgsch Dagblad.

NKMB Waubach vierde gouden jubileum. Frans Dohmen richtte ernstig woord tot Limburgse mijnwerkers (1958, 29 september). Limburgsch Dagblad.

Ubach over Worms. Barbaraviering (1963, 6 december). Limburgs Dagblad.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf