Het huisje van Nazareth

Eén van de mooist gelegen panden van Waubach is toch wel deze voormalige pastorie aan de Kloosterstraat. Ze dateert uit 1913 en is ontworpen door de Waubachse architect J. Peters. De op het verleden terug grijpende ‘Um 1800’-stijl geeft het pand een deftig aanzien. Wanneer de pastorie af is, noemt Waubach haar spottend ‘het huisje van Nazareth’. Tegenwoordig is die bijnaam al lang vergeten. Oudere inwoners zullen zich wel nog de latere functie van de pastorie als Groene Kruisgebouw herinneren. Van 1971 tot in de jaren ’90 runt Groene Kruisafdeling Ubach over Worms hier namelijk haar centrum voor wijkverpleging en zuigelingenzorg. Tegenwoordig is de pastorie een appartementencomplex.

2 beoordelingen

Deugden van een sober leven

Vóór de bouw van de pastorie woont de pastoor van Waubach in een pand aan de oude markt, met het tegenwoordige adres Charles Frehenstraat 2. Deze pastorie vergt echter veel onderhoud en is volgens de kerk ‘ongerieflijk’ geworden. Het gebouw ligt tussen herbergen en boerderijen en is ‘zoo dicht in de straat gebouwd, dat gesprekken in het huis gemakkelijk kunnen worden afgeluisterd’. Bovendien is er ‘geen tuin noch een geschikte achterplaats’ aanwezig. Daarom wordt met financiële steun van de gemeente een nieuwe pastorie gebouwd. Terwijl deze nog in aanbouw is, herinnert pastoor Scheepers zijn parochianen voortdurend aan de deugden van een sober leven. Waubach moet maar een voorbeeld nemen aan de Heilige Familie van Nazareth. Daarmee doelt hij op Maria, Jozef en Jezus Christus. Zij leidden een eenvoudig en nederig leven, zonder de luxe en weelde die alleen maar zou afleiden van het ware geloof. Het nieuwe onderkomen van meneer pastoor oogt echter allesbehalve sober en nederig. Bovendien is het wel heel erg groot voor hem alleen. Het is daarom dat Waubach haar al gauw de spotnaam ‘Het huisje van Nazareth’ geeft.

Bronnen

Born, S., Dortants, H., Mulders, H. & Schiffelers, J. (2012). Monumenten te kijk gezet. OCGL serie Kijk op Landgraaf 7. Landgraaf: Huisdrukkerij gemeente Landgraaf. 

Goossens, H.M.H. (1981). Ubach over Worms. Van Overworms kwartier tot Gemeente Landgraaf. Ubach over Worms: Drukkerij Groenevelt.

Groene Kruis in Ubach over Worms verbouwt oude pastorie (1971, 18 februari). Limburgs Dagblad.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf