Het kruis 'Aggen ling'

De monumentale lindeboom op de driesprong voor Rimburg duidt van oudsher de grens aan tussen Broekhuizen en Rimburg. Op de eerste kadasterkaart van 1811-1832 is op de plaats van de linde een kruisje getekend. In die tijd staat er namelijk een houten kruis onder de boom. Het kruis ‘Aggen ling’ oftewel ‘Aan de linde’. Het zou opgericht zijn in de 19e eeuw met een molensteen als fundament. De molensteen zou afkomstig zijn van een door paarden aangedreven tredmolen uit de nabije omgeving. In 1908 wordt het houten kruis vervangen door een hardstenen kruis, vervaardigd door steenhouwer P. Severijns te Maastricht. Het hoge basement draagt de inscriptie ‘Geloofd zij Jesus Christus’. Bij de verbreding van de driesprong in 1966 is het kruis naar zijn huidige plek aan de overkant verplaatst. De onlosmakelijk met het kruis verbonden molensteen staat nu op zijn kant in het plantsoen.

1 beoordeling

Bronnen

Goossens, H.M.H. (1981). Ubach over Worms. Van Overworms kwartier tot Gemeente Landgraaf. Ubach over Worms: Drukkerij Groenevelt.

Rade, H. (1991). Ken Landgraaf. Kruisen en kapellen. Landgraaf: OCGL.

Vaessen, T.H.R. (2014). Klein Religieus Erfgoed (K-Z). Inventarisatie Cultuurhistorisch Erfgoed Landgraaf, 2012-2014. Landgraaf: gemeente Landgraaf.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf