Het Sjpaans Kentje

Het Sjpaans Kentje is de voormalige dorpskerk van Nieuwenhagen. De oorsprong van het gebouw ligt in een kapel die rond 1745 zijn deuren opent. Pas in 1831, wanneer Nieuwenhagen zich parochiaal afsplitst van Heerlen, wordt het Sjpaans Kentje een parochiekerk. Ondanks eerdere uitbreidingen is de kerk te klein voor de 20e eeuw. De opkomst van de mijnindustrie veroorzaakt een explosieve bevolkingsgroei. Nieuwenhagen krijgt twee grote kerken en wordt opgedeeld in twee nieuwe parochies. In 1917 wordt de naastgelegen Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen in gebruik genomen. Het Sjpaans Kentje krijgt een nieuwe functie als patronaatsgebouw. Sinds 2007 biedt het monument onderdak aan de muziekstudio van Guido Dieteren. 

9 beoordelingen

Op de grens

Op 5 juni 1743 reist pater karmeliet Thelesphorus, hulpkapelaan in Heerlen, met spoed naar Nieuwenhagen. Een zekere Joannes Flecken heeft op zijn sterfbed om geestelijke bijstand gevraagd. Bovendien heeft de 49-jarige vrijgezel een bijzondere wens. Voor zijn zielenzuivering wil hij maar liefs 350 pattacons nalaten voor de bouw van een kapel en 500 pattacons voor de stichting van een Heilige Mis in Nieuwenhagen. Tot nu toe moeten de dorpelingen altijd naar de Sint Pancratiuskerk van Heerlen, waar Nieuwenhagen kerkelijk onder valt. Heerlen ligt echter niet naast de deur en de wegen zijn moeilijk begaan, met name in de herfst en winter. Dat leidt al langer tot slecht kerkbezoek onder ouderen en kinderen. Een godshuis in eigen dorp is dus meer dan welkom. Nieuwenhagen ligt echter in het Staatse Land van Valkenburg. Het oprichten van katholieke heiligdommen is hier bij wet verboden. Om toch een kapel te kunnen bouwen, wijkt men uit naar een terrein in het naastgelegen Overworms Kwartier van Ubach. Een kwart eeuw eerder was dit gebied nog Spaans. Inmiddels hoort het bij de Oostenrijkse Nederlanden, waar godsdienstvrijheid heerst. Na de nodige goedkeuringen van hogerhand, kan de bouw in 1740 beginnen. De kapel verrijst aan de rand, ofwel op het kantje van voormalig Spaans territorium. Vandaar de naam ‘Sjpaans Kentje’.

Bronnen

Bosch, J., Dortants, H., Glezer, E., Mulders, H., Rade, H., Theunissen, F., et al. (2001). OCGL Jaarboek 2001. Kerken en gelovigen in Landgraaf. Landgraaf: Heemkundevereniging OCGL.

Goossens, H.M.H. (1981). Ubach over Worms. Van Overworms kwartier tot Gemeente Landgraaf. Ubach over Worms: Drukkerij Groenevelt.

Jongen, J.J. (1950). De kapel van Nieuwenhagen. Land van Herle, 1(1), p.9-14.

l'Ortye, J.W.J.M. (1985). Het Sjpaans Kentje te Nieuwenhagen. In OCGL Jaarboek 1985 (pp.62-73). Landgraaf: Heemkundevereniging OCGL.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf