Kasteel Schaesberg

Wie tegenwoordig de ruïne van Kasteel Schaesberg bezoekt, staat voor de resten van wat ooit een van de mooiste kastelen in de regio was. Hier woonden eeuwenlang de heren van Schaesberg. Hoewel de laatste verschijningsvorm uit de 16e en 17e eeuw dateert, heeft het kasteel middeleeuwse voorgangers. De laatste wordt in 1571 vervangen door een voornaam huis in de stijl van de Maaslandse Renaissance. Het wordt opgetrokken uit baksteen met natuurstenen speklagen en krijgt hoge trapgevels en een traptorentje. Een huis om mee te pronken. In 1616 krijgt het kasteel nog een vierkante toren en twee vleugels die een binnenhof omsluiten. De U-vormige kasteelhoeve verrijst in 1650. Nadat de laatste kasteelheer in 1733 sterft, wordt Kasteel Schaesberg nog geruime tijd onderhouden door een rentmeester. Beelden uit 1888 laten een compleet, maar vervallen kasteel zien. Na het instorten van de daken, krijgen weer en wind vrij spel en storten ook de muren steeds verder in. De kasteelhoeve blijft nog lange tijd in gebruik, maar wordt eind jaren '60 gesloopt.

11 beoordelingen

De familie Van Schaesberg

De eerste Van Schaesbergs duiken op in oorkondes uit de 13e eeuw. Het zijn Hendrik van Scheifberg en Gerard van Schaifisberg. De vroegst bekende heer van Schaesberg is Coenraad van Schaesberg. Volgens een oorkonde uit 1364 bezit hij 11 bunder land en de hoeven Leenhof en Kakert. Als zijn kleinzoon Johan kinderloos sterft, erft Willem van Retersbeek zijn bezittingen. Vanaf ca. 1415 neemt zijn zoon Willem II de naam Van Schaesberg over. Strategische huwelijken en erfenissen maken zijn nageslacht steeds rijker en machtiger. In 1571 vervangt Johan van Schaesberg het kasteel van zijn voorouders door het huis met de trapgevels. Zijn zoon Frederik voegt de vierkante toren en de vleugels rond de binnenhof toe. Door hem wordt Schaesberg in 1619 tot een zelfstandige heerlijkheid verheven. Zijn zoon Johan Frederik bedingt dat die heerlijkheid in 1661 bij de Spaanse Nederlanden blijft. Daarmee wordt Schaesberg een katholiek Spaans eiland in ‘Hollands’ territorium. Naast invloedrijk politicus is Johan Frederik een bouwheer. Hij bouwt de kasteelhoeve, de Leenderkapel, de Barbarakapel te Palemig en het begin van de dorpskerk die zijn kleinzoon Frederik Sigismond Theodoor in 1699 voltooit. Die kleinzoon is tevens de laatste adellijke kasteelbewoner. Hij wordt kanunnik en blijft ongehuwd. In 1720 stelt zijn familie hem onder curatele omdat hij krankzinnig gedrag vertoont. Hij slaat en beschiet zijn dienaren zonder reden, sluit zichzelf soms wekenlang op, zweert de kerk af en jaagt geestelijken die zijn toestand komen peilen tierend van zijn terrein. Verder leeft hij voortdurend in angst voor vervolging en vergiftiging. Frederik Sigismond Theodoor sterft in 1733. De hoofdzetel van de familie heeft zich dan al verplaatst naar Kasteel Krickenbeck, ten oosten van Venlo.

Deel deze locatie

Tip je vrienden die deze plek gezien moeten hebben! #ontdeklandgraaf